AGAMA

 • Keagamaan.

1.   Data Keagamaan Desa Purwosari Tahun 2015

Jumlah Pemeluk :

 • Islam              : 9.786   orang
 • Katolik           :   368 orang
 • Kristen           :    304 orang
 • Hindu              :       8 orang
 • Budha             :       9   orang
 • Khonghucu     :     44   orang
 • Aliran Kepercayaan Lain : 36 orang

2.   Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

 • Masjid/ Musholla : 4 buah
 • Gereja                    :   – buah
 • Pura                        :   – buah
 • Vihara                     :   – buah